Tjenester

Gravemaskin
Grunnarbeid
Sprengningsarbeid
Sprengningsarbeid
Massetransport
Massetransport
Vinterdrift
Vinterdrift
Veivedlikehold
Veivedlikehold
Prosjektering og landmåling
Kranoppdrag
Transportoppdrag
Sjøbaserte oppdrag
Via vårt datterselskap Sjøteknikk AS utfører vi sjøbaserte oppdrag i hele Norge. 
Gravemaskin
Massetransport på sjø
Sprengningsarbeid
Sprengningsarbeid
Mudring
Slepebåt og lekter
Dykkertjeneste
Berging og heving
Utleie av maskiner og utstyr
Kontakt Alf Brekken
901 56 233
Beltegraver
1,8t - 36t
15 stk + longreach
Sprengningsarbeid
Hjulgraver
14t - 16t
2 stk + longreach
Massetransport
Lastebiler
Opp til 32t
30 stk
Hjullastere
10t -25t
6 stk
Veihøvel
1 stk
Trekkvogn
65t
2 stk
facebook-square