banner

Rassikring E-10 Hamnøyfjellet

Arbeid i høye fjellskjæringer og i svært utfordrende terreng.

E10 i Flakstad og Moskenes kommune er en svært rasutsatt strekning. Totalt har 4,5 kilometer vei gjennomgått omfattende rassikring i regi av Statens Vegvesen, denne ble åpnet i desember 2014. E10 fra Napp til Å har status som nasjonal turistveg. Landskapstilpasning og estetikk var derfor svært viktige faktorer i gjennomføringen av prosjektet.

Alf Brekken & Sønner AS ble tatt inn som underentreprenør av Veidekke Entreprenør AS. Arbeidet har bestått av boring og sprengning, massetransport, rørlegging, grunnarbeider for 4 rasoverbygg, overfyllinger, rasvoller, molobygging og erosjonssikring.

 

Alf Brekken & Sønner AS takker for tilliten og er stolte over å ha blitt tildelt kontrakten av Veidekke Entreprenør AS

 

Se Tv innslag fra byggingen av E10 i Lofoten:

rassikringsvideo-lofoten

Tilbake til toppen

Nettløsing levert av: Promonorge.no

Nettløsningen er responsiv og mobilvennlig