banner

Vannvåg fiskerihavn

Bygging av to moloer og utdyping av havn

Prosjektet Vannvåg Fiskerhavn fikk penger over statsbudsjettet for 2013 til bygging av to moloer som skjerming for havna og utdyping til åtte meter i den nye ytre havna. Alf Brekken & Sønner AS vant anbudsrunden og fikk jobben som hovedentreprenør, kontrakten Kystverket Nordland ble underskrevet like før jul i 2012.

-Det er klart at det er artig å få en så stor kontrakt og det betyr mye for firmaet. Dette er det nest største jobben vi har fått. Det er bare rassikringsjobben på E10 i Moskenes som er større, sa daværende daglig leder Runar Brekken til Lofotposten.

Totalt er det 25-30 personer fra ABS i sving på anlegget i Vannvåg.

ABS er idag iferd med å ferdigstille bygging av to nye moloer (lengde 150 og 367 meter) utenfor dagens havn slik at det blir et ytre og et indre havnebasseng. I tiltaket inngår også utdyping i ytre basseng og innseiling ned til kote -8,3 sjøkartnull og indre basseng til kote -5,3. Massene fra utdypingen benyttes som motfylling til moloer og til opparbeidelse av nye industriområder på sørsiden i det nye ytre basseng.

‏‏‎‏‎‏‎‏‪

 

Tilbake til toppen

Nettløsing levert av: Promonorge.no

Nettløsningen er responsiv og mobilvennlig