banner

Nytt prosjekt for Kystverket

ABS er i gang med bygging av ny molo ved Hamneset, utenfor havnen i Mehamn.

Moloen som skal bygges nord for havnen i Gamvik kommune, Mehamn, blir ca 70 meter lang og vil gi bedre liggeforhold for kystfiskeflåten og større båter både i indre og ytre havn.

ABS utfører alt arbeid selv. Prosjektet innbefatter levering av stein til moloen, og det skal sprenges ut i lokale brudd. Steinen vil bli fraktet til Hamneset med lastebil via vei, samt med lekter via sjø.

Vi har høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet, og det vil bli gjort en rekke tiltak for å ta hensyn til innbyggerne i bygda og særlig i området rundt skolen hvor det skal foregå transport.

Ett av tiltakene er nedsatt fartsgrense forbi skolen.

«Vi er stolte over å ha fått dette spennende oppdraget og ser frem til å ferdigstille en flott molo i Mehamn» uttaler daglig leder Runar Brekken.

ABS takker for oppdraget.

Tilbake til toppen

Nettløsing levert av: Promonorge.no

Nettløsningen er responsiv og mobilvennlig