banner

FV 848 Rolla – Ferdigstilt

Utbedring av FV 848 på Rolla

ABS har nå, for oppdragsgiver Statens Vegvesen, ferdigstilt arbeidet med utbedring av FV 848, Godvika – Skredan på «Rolla» i Ibestad Kommune. Arbeidet har gått som planlagt og ble levert til avtalt tid. Dagens vei har blitt utbedret, og det er gjort en breddeutvidelse med utsprenging av fjell, fylling og erosjonssikring mot sjø. Det er lagt nytt toppdekke, og nytt rekkverk er montert på strekningen.

 

Tilbake til toppen

Nettløsing levert av: Promonorge.no

Nettløsningen er responsiv og mobilvennlig