banner

FV 848 Godvika-Skredan

Utbedring av FV 848 på Rolla

ABS skal for oppdragsgiver Statens Vegvesen utbedre FV 848, Godvika – Skredan på «Rolla» i Ibestad Kommune. Dagens vei skal utbedres, og det skal foretas breddeutvidelse med utsprenging av fjell, fylling og erosjonssikring mot sjø. Det skal legges nytt topp dekke, og monteres nytt rekkverk på deler av strekningen.

Kontrakten har en verdi på ca 18. mill og arbeidet er startet. Forventet ferdigstillelse september 2014.

 

 

Tilbake til toppen

Nettløsing levert av: Promonorge.no

Nettløsningen er responsiv og mobilvennlig