banner

ABS tilbyr nå tjenester innenfor fjellsikring

Fjellsikring kan utføres fra tau, kran eller lift. I noen tilfeller benyttes også helikopter. Mannskap som arbeider med dette er opplært gjennom kurs og har lang erfaring innenfor faget. Under nevnes noen av de forskjellige tjenestene som kan utføres.

 

  •     Fjellrensking

Fjellet spyles med høytrykk før det gås over med spettrensk som innebærer at ansatte fjerner stein som er løs eller som kan løsne ved bruk av spett.

Fjellsikring kan også gå ut på å fjerne vegetasjon for å hindre at det slår røtter som igjen kan føre til større sprekkdannelser.

Boring og sprenging utføres også for å sikre farlige fjellpartier.

 

  •     Sognemur

En sognemur er et mindre tregjerde som er svært kraftig, som boltes fast i fjellet. Hensikten med en sognemur er å stanse mindre steinmasser som kan komme ned fra fjellet.

 

  •      Bolting

Boring og gysing av bolter for å sikre fjellet. Bolting utføres i fjellskråninger og i tunneler samt der hvor det ellers vil være behov.

 

  •    Sikringsgjerder

Levering og montering av gjerder for å for eksempel sikre omgivelsene i utsatt terreng som krever klatreferdighet og bruk av spesialutstyr.

 

Tilbake til toppen

Nettløsing levert av: Promonorge.no

Nettløsningen er responsiv og mobilvennlig