banner

Anleggsarbeid på land

Alf Brekken og Sønner har i de siste 10 årene etablert seg som en betydelig aktør innenfor anleggsdrift.

En allsidig entreprenør

Alf Brekken og Sønner er en allsidig entreprenør. På land utfører vi alt fra tradisjonelt grunnarbeid til erosjonsforebygging og miljøsanering. I tillegg utfører vi, i regi av Sjøteknikk AS, et vidt spekter av sjøbaserte tjenester over og under vann ved bruk av eget slepefartøy, lektrer og moderne teknisk utstyr. Bred kompetanse og stor kapasitet gjør at vi kan utføre sammensatte, krevende prosjekter som hovedentreprenør på oppdrag fra ulike byggherrer. Vi er også engasjert som underleverandør til andre entreprenører og til det private markedet.

Vi utfører:

 • Sprengning
 • Veibygging
 • Fjellsikring
 • Opparbeiding av tomter
 • Konsulenttjenester
 • Muring
 • Salg av sprengstoffer/tennmidler
 • Kaibygging og peling
 • Bro- og kantsteinlegging
 • Rivningsarbeid
 • Miljøopprydding
 • Asfaltering
 • Brøyting
Tilbake til toppen

Nettløsing levert av: Promonorge.no

Nettløsningen er responsiv og mobilvennlig